Privacybeleid

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verband met Google Analytics ™

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking die via deze website plaatsvindt haar basis buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland heeft, dan wordt de bijbehorende Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google Ireland Limited en Google LLC. wordt hierna "Google" genoemd. Bij het gebruik van Google Analytics wordt de gegevensverwerking in dit opzicht technisch verzorgd door Jimdo. In dat verband wordt hierbij verwezen naar het privacybeleid van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg, [email protected]) en de exploitant van deze website delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking in verband met Google Analytics op deze website.


Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen, om de website te helpen bij het analyseren van hun gebruik van de site. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het ingekorte ip-adres) over het gebruik van de website wordt normaal gesproken verzonden naar en opgeslagen door Google.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door afkapping en sluit directe persoonlijke referentie uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de sitebezoeker binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt tijdens het gebruik van Google Analytics, wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


Namens Jimdo en de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere website- en internetgerelateerde diensten aan Jimdo en de site-exploitant te leveren (artikel 6, lid 1 ) (f) AVG). Het gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, die mogelijk wordt gemaakt door de levering van de Jimdo-statistiekenfunctie. De belangen van de gebruikers worden adequaat beschermd door de pseudonimisering van hun gegevens.


Google LLC. biedt een garantie voor het handhaven van een adequaat niveau van gegevensbescherming op basis van Europese modelcontractbepalingen. De gegevens die worden verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookies, bijv. gebruikers-ID's of advertentie-ID's worden na 50 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, wordt automatisch één keer per maand uitgevoerd.


De websitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ze kunnen ook te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van hun ip-adres en de gegevens die door cookies worden gegenereerd door deze browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


De websitebezoeker kan het verzamelen van gegevens via Google Analytics op deze website voorkomen door hier te klikken. Er wordt dan een "Opt-out-cookie" toegepast die het verzamelen van gegevens van sitebezoekers in de toekomst bij het bezoeken van deze website zal voorkomen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google vindt u onder  'Google Analytics Terms and Conditions' of onder de  'Google Analytics Overview.'


Volgens de relevante wetgeving en de AVG hebben sitebezoekers bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens die worden verwerkt via dit gegevensverwerkingssysteem van Google Analytics. Ze hebben in het bijzonder recht op toegang, rectificatie, dataportabiliteit en / of verwijdering van hun gegevens. De sitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van hun gegevens. Om deze rechten met betrekking tot de gegevensverwerking via Google Analytics op deze website uit te oefenen, kan een betrokkene (sitebezoeker) op elk moment contact opnemen met Jimdo via Google Jimdo GmbH [email protected] of de eigenaar van deze website.